SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Rosersbergs Jaktskytteklubb
Fotboll

Skjutbaneinstruktion för RJSK Viltmålsbana VM1

Skjutbaneinstruktion för RJSK Viltmålsbana 1 (VM1)

1. Viltmålsbanan ägs av Rosersbergs Jaktskytteklubb (RJSK)
2. Skjutbanechef tillika säkerhetsansvarig är
Erik Apelgren, 076 – 772 22 79
Vice Banchef är Mats Granath, 073 – 625 20 36

3. Skjutning på denna skjutbana ska alltid ledas av skjutledare utsedd av RJSK Styrelse.
4. Berättigad att använda denna skjutbana är:
• RJSK:s medlemmar och allmänhet under Viltmålsbanans ordinarie öppettider.
• Funktionärer utbildade och godkända av skjutbanechef och RJSK styrelse.
5. Tillåtna skjuttider: Måndag – fredag 08 - 21
                                 Lördag, söndag och helgdag 09 - 18
6. Vid skjutning på banan ska SäkB och RJSK säkerhetsregler följas. Skytt som skjuter på banan ska läsa och följa RJSK säkerhetsregler. Skjutledare ska ha god kännedom om den skyttegren som denne är satt att leda.
7. Tillåtna vapen och ammunition: Kulgevär klass 1-4 med kaliber mindre är 20mm samt hagelgevär, max kaliber 12. Vid skjutning mot markmål hagel är endast blyhagelammunition US 6-9 tillåten. Det är förbjudet att använda stålhagel vid skytte mot mål i metall. Vid skytte mot elektroniskt markerad viltmålsfigur får endast ammunition i kaliber 22LR med normal (subsonisk) V0 användas. Skytt ska säkerställa med skjutledaren att medhavd ammunition är godkänd att använda innan skytte påbörjas.
8. Skyddsglasögon ska användas vid skjutning mot markmål hagel. Skjutledaren ska säkerställa att blyhagelammunition används innan skjutning påbörjas.
9. Tillåtna skjutplatser är i skjutkuren eller vid skjutbänk omedelbart framför skjutkuren på 50 meter. Vid skjutning mot markmål hagel ska skjutplats (platta av trä) på 20 meter användas. Provriktning utanför skjutplats är förbjuden.
10. Laddat och osäkrat vapen får endast riktas och avfyras mellan vänster och höger blindering samt minst två meter under kulfångets översta del. Särskild regel gäller dock vid tävling och träning av skytte mot löpande viltmål 50m (22LR) där vapnet får hållas i färdigställning enligt skyttegrenens reglemente.
11. Tillåtna mål och målplaceringar är löpande/stillastående viltmålsfigur (av papp/kanalplast eller elektroniskt markerad) på räls eller fasta mål av papp/kanalplast placerade i tavelställ eller direkt i kulfånget. Avståndet från målets centrum och kulfångets översta del skall alltid vara minst 2 meter. Vid skjutning mot rälsgående/löpande markmål hagel är mål av metall speciellt avsedda för detta ändamål tillåtna.
12. Skjutning mot fruset kulfång är förbjudet. Innan skytte påbörjas ska kulfånget kontrolleras:
-markundersökningskäpp (armeringsjärn med spetsig ände) ska med lätthet kunna tryckas in till avsett djup (vid skjutning med homogena blykulor 20 cm, all annan ammunition 50 cm) i kulfånget bakom måltavlan. Ett armeringsjärn, med markering för 20 resp. 50 cm finns förvarat framme vid kulfånget. Har test inte utförts eller om armeringsjärnet saknas, får skjutning ej ske.
13. Innan skjutning på viltmålsbanan påbörjas ska vägen fram till målbodarna spärras av. Avspärrning ska ske med lina och varningsskylt som är upphängd på målbodens gavel.
14. Skjutledaren ska innan skjutning:
-kontrollera att riskområdet är fritt.
-kontrollera att Semafor visar grönt.
-vid behov informera åskådare om gällande säkerhetsbestämmelser.
-säkerställa att larm till 112 kan ske och att utrustning för "första hjälpen" finns tillgängligt. sjukvårdsmateriel ska finnas i skjutkuren innan skjutning får påbörjas.
15. Skjutledaren ska under skjutning
-kontrollera att riskområdet är fritt.
-säkerställa att skjutningen bedrivs enligt gällande skjutbaneinstruktion och säkerhetsbestämmelser.
-vid risk för omedelbar fara omedelbart kommendera "AVBRYT" eller "STOPP".
16. Vid skjutning i mörker ska viltmålsbanans belysning vara tänd samt skjutgränser i sida utmärkta med fast sken. Farligt område ska kunna övervakas.
17. Det är förbjudet att uppehålla sig i maskinhus/markörskydd då skytte pågår på viltmålsbanan.
18. Skjutning får ej genomföras då personer är på väg till eller från älgbanans maskinhus/markörskydd. Om funktionärer behöver vistas i älgbanans maskinhus/markörskydd då skjutning pågår på viltmålsbanan ska skjutledaren upprätta samband med ansvarig funktionär, säkerställa att samtliga är i skydd innan skjutning påbörjas samt att avbryta skjutning och kommendera patron ur då funktionärerna begär tillstånd att få tillträde till eller lämna maskinhuset/markörskyddet.
Rosersbergs Jaktskytteklubb 2021-01-01

................................................ ........................................
Erik Apelgren Åke Jansson
Skjutbanechef RJSK, Viltmålsbana1 Säkerhetschef RJSK

 
Vill du bli medlem i Rosersbergs Jaktskytteklubb