SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Rosersbergs Jaktskytteklubb
Fotboll

FAQ

RJSK är en ideell förening. Det medför bl.a. att det inte finns någon person anställd/avdelad, för att alltid svara i telefon eller omgående svara på frågor framförda per e- mail. Du kan du själv adressera din fråga till rätt befattningshavare, och få svar redan efter några få dagar.

Många uppgifter kan du också själv söka svaret på under lämplig flik här på vår hemsida.

Flera frågor, även lite ovanligare, har dock ställts tidigare, av någon annan person.
Flera av dessa frågor, och lämnade svar, är samlade nedan.

 

1- Vart vänder jag med mina frågor?

Under fliken ”Föreningen/Kontakta oss” finns en tabell med befattningshavare, ärendefördelning och mailadress

 

2- Kan även icke medlem ställa frågor till angivna mailadresser

Ja

 

3- Hur är upplägget med skjuttider?  Bokar man tider för de olika banorna eller är det drop-in som gäller ?

Man behöver inte ”boka bana” utan det är ”drop-in” som gäller.
Rosersbergs Jaktskytteklubbs har ordinarie öppettider på onsdag och lördag under ”säsong”
Innan du åker ut till oss så kontrollera noga på vår hemsida, uppgift om när säsongen börjar och slutar, samt när vilka banor är öppna, under senare delen av säsongen (kvällsljuset avtar ju).

 

4- Hur betalar jag för mina serier som jag har skjutit?

Hos oss betalar du i förväg, genom att köpa "kuponger" som gäller på Skjutbanorna. På så vis undviker vi en omfattande hantering av kontanter på de olika Skljutbanaorna.

 • När du kommer till Rosersbergs Jaktskytteklubbs anläggning besöker du först Tallmilan  (den stora röda byggnaden) vårt försäljningsställe för kuponger för ammunition, serier och vapenlån. Tallmilan är bemannat med försäljare.
 • Vi erbjuder följande betalsätt:
  Swish eller betalkort och mobila plånböcker! Se lista över godkända betalsätt under punkt 22
 • Där förklarar du att du (i förekommande fall) är nybörjare/medlem/icke medlem/ och vilket skytte du vill utöva.
 • Nybörjare bör fråga råd om lämplig Skjutbana att börja på.
 • Priserna framgår av vår hemsida. Vi  tillämpar väsentligt högre priser för gäster än för medlemmar.
 • Efter inköp av kuponger beger du dig till aktuell Skjutbana, anmäler dig för därvarande Skjutledare och blir inskriven i första lediga Skjutlag och får en köplats (på vissa banor blir du uppmanad att ta en kölapp direkt du kommer dit (Trap och Älg).

 

5- Brukar det vara långa köer?

Det är en varierande mängd skyttar som har intresse för de olika skytteformerna.
Under hösten är köerna till Älgbanan regelmässigt rätt långa. Alla tider på året är det ofta vissa köer på Trap-banan.

6- Hur fungerar det om min son inte har vapenlicens, kan han prova på att skjuta innan han tar jägarexamen själv?

Det krävs inte vapenlicens eller jägarexamen för att få skjuta hos oss. Begreppet ”prova på” är en del av vårt upplägg.

 

7- Jag har inget vapen utan vill prova på att skjuta ändå.
Hur löser ni detta?

Samtidigt som du köper kuponger för ammunition och serier så köp också kuponger för vapenlån. På varje skjutbana så tillhandahåller vi såväl vapen som ammunition till de skyttar som inte har själva.
Betalningen utgörs av just dessa kuponger som du inhandlar i Tallmilan.

 

8- Vid mitt senaste besök hos er köpte jag några kuponger som jag inte hann skjuta upp. Gäller dessa också nästa år hos er?

Ja!

 

9- Behöver man ha med sig någon kamrat för att sköta "maskinerna" på banan , eller sköter skjutledare på plats detta ?

Under våra ordinarie öppettider(framgår på hemsidan) är våra Skjutbanor bemannade med Skjutledare, som sköter maskiner och leder skjutningen samt har ansvar för att ingen kommer till skada (ser till att alla Skyttar blir medvetna om gällande Säkerhetsregler och verkligen följer dessa).
Ingen enskild skytt har tillgång till maskinerna på banorna. Banorna är låsta och får bara låsas upp av klubbens Skjutledare.

10- Är det kötid för medlemskap?

Nej!

 

11- Hur lång tid tar det att innan jag blir medlem efter att jag skickat in min ansökan?

Från det att din medlemsansökan har kommit Styrelsen tillhanda, så tar det upp till c:a en månad innan du får svar med ett inbetalningskort på Inträdesavgiften och Årsavgiften.
Anm: Skicka inga pengar innan du har fått klubbens svar på din medlemsansökan, inklusive inbetalningskort för aktuella avgifter.

 

12- Har ni klubbaftnar och andra sociala event på klubben?

Vi är en rätt stor förening, med över 1 300 medlemmar, så någon direkt klubbkänsla uppstår inte med en gång när man besöker oss. Det är ofta lika mycket icke-medlemmar som medlemmar som besöker oss en normal öppetdag.

Vi har de senaste två åren haft en ”Rosersbergsdag” med utställare av vapen och jaktvaror inklusive provskjutning av vapen och försäljning av vissa jaktartiklar till ”mässpriser”. Där har också tillhandahållits viss förtäring mot betalning. Denna dag har flera besökare (såväl medlemmar som icke medlemmar) upplevt som just trevlig.

13- Behöver jag ha någon särskild utrustning med mig till skjutbanan?

Om du vill vara rätt utrustad som skytt, så medför du egna hörselskydd och egna skyddsglasögon.
Ett fåtal skyddsglasögon finns till utlåning på respektive bana, dessutom tillhandahålls som regel hörselproppar i skumplast.

 

14- Man har ju hört att skytte är en farlig sport. Är ni noga med säkerheten?

Vi är en mycket seriös klubb som tar Säkerheten på stort allvar.
Vi följer de säkerhetsföreskrifter som finns utfärdade av Svenska Skyttesportförbundet och Sv. Jägareförbundet och har tagit fram våra egna särskilda Säkerhetsregler, vilka återfinns under fliken Säkerhet, på denna hemsida.

Anm: RJSK Säkerhetsregler (alla 37 stycken) bör du lämpligen läsa igenom innan du besöker oss första gången.-> Länk till RJSK Säkerhetsregler

Dölj svar

15- Min son är bara tolv år. Får han lov att skjuta hagelgevär hos er?

Under fliken Säkerhet/Säkerhetsregler får du i regel 33 reda på våra rekommendationer om åldersgränser för ungdomars skytte med olika vapentyper.

 

16- Jag har lite frågor angående ungdomsaktiviteter på RJSK. Finns det hos RJSK någon kontaktperson för ungdomsaktiviteter?

Nej, någon specifik ungdomsverksamhet har vi inte!

 

17- Min son ska ta jägarexamen och jag vill bara kolla om det är ok för honom att under mitt överinseende provskjuta några skott på inskjutningsbanan?

För att få använda RJSK  Inskjutningsbana krävs att man är medlem i vår klubb, dvs. har betalt medlemsavgift för i år och på anmodan kan uppvisa  medlemskortet för aktuellt år.
Varje skytt som uppfyller dessa krav är välkommen att använda klubbens Inskjutningsbana.

18- Min son ska ta jägarexamen och behöver öva före provet. Kan han komma till er och öva de olika provsekvenserna?

Vi är en ideell förening som anordnar skytte för medlemmar och gäster i de olika disciplinerna: Sporting, Skeet, Trap, Viltmål 25m (räv + hagelgevär), Viltmål 50 m (Älg + klass-4 vapen) respektive Viltmål 80 m (Älg+klass-1-vapen).

På varje skjutbana har vi Skutledare som instruerar i grunder om säker vapenhantering, samt, om tid finnes (beror på trycket på aktuell skjutbana just då) kan de tillhandahålla vissa grundtips om skyttet.
Men någon direkt övningsverksamhet för Jägarexamen tillhandahåller vi inte på våra skjutbanor!

 

19- Jag har inte någon vapenlicens, men vill skjuta med ett ”lånevapen” hos er. Får jag lov att köpa ammunition av er?

Den som inte själv har vapenlicens få låna vapen av oss för att skjuta.
Vapen får lånas för en serie i taget.

Denna form av vapenlån benämns i Vapenlagen som ”Uppsiktsutlåning”.

Under uppsiktsutlåningen får RJSK ”överlåta” ammunition till den som lånar vapnet, och vapenlånaren får ”inneha” ammunition, så länge lånet pågår.

Men så fort vapenlånet upphör (dvs. direkt vid seriens slut) så får inte vapenlånaren inneha ammunition längre.

Detta innebär att om det av någon anledning har blivit enstaka patron/-er över, så måste dessa OVILLKORLIGEN, DIREKT vid seriens slut, återlämnas till Skjutledaren. Om inte kan vapenlånaren lagföras för brott mot Vapenlagen. Och då kan det bli stora problem med att få vapenlicens i framtiden.

20- Genom olyckliga omständigheter har jag dessvärre fått mina vapenlicenser återkallade/mina vapen omhändertagna, av Polisen.
Får jag komma ut till er och skjuta och därvid låna vapen av er och köpa ammunition?

Enligt Vapenlagen (SFS 1996:67), 3 kap 8§,
Gäller att ” Skjutvapen får inte lånas ut till den som har fått ett skjutvapen förklarat förverkat eller ett tillstånd att inneha skjutvapen återkallat, om inte låntagaren ändå är berättigad att inneha vapen av den typ som lånet avser. Har någon fått ett skjutvapen omhändertaget, får vapen av den typ som omhändertagits inte lånas ut till honom eller henne”.
Svaret på frågan är därmed: Nej!

21- Jag var och sköt på älgbanan i onsdags och sköt 4 godkända serier med minst 17 poäng per serie.
Hur går jag till väga om jag vill köpa Älgmärket i guld och vad kostar det?
Märkena säljs hos RJSK, av skjutledarna i Skjutkuren på Älgbanan (ej i biljettkassan i Tallmilan).

Ta med dig ”talongerna” du fick på de skjutna serierna. Visa upp dessa för den skjutledare som skriver in nya skyttar på bottenplanet i Älgkuren. Meddela att du vill köpa ett älgmärke i guld.
Alla märken kostar 100:- kronor per styck, vilket erläggs kontant.
Det går också bra att köpa sitt märke direkt efter att man har klarat av sina serier. Enda kravet är att alla serier skall vara skjutna samma kalenderår.
Skjutledaren som säljer märkena kan också redogöra för alla regler för de påbyggnadsmärken som finns att erövra efter att man klarat Älgmärket i Guld.

 

22- Kan jag betala med kort hos er?

Ja. nedan är listan över godkända kortutgivare som kan användas hos oss.

Lista över kort utgivare.

 • Visa
 • Mastercard
 • American Express
 • JCB
 • UnionPay
 • Diners Club
 • Discover
 • Maestro
 • Visa Electron
 • VPay

Mobile plånbok.

 • Apple Pay
 • Google Pay
 • Samsung Pay

 

23- Kan personer under 18 år bli medlem i föreningen?

Eftersom personer under 18 år anses vara omyndiga, och därför inte ha någon rättshandlingsförmåga, kan en person under 18 år inte åta sig några förbindelser och alltså inte själv bli medlem i en ideell förening som huvudregel, 9 kap. 1 § Föräldrabalken. Personer under 18 år blir alltså inte bundna av medlemskapet eftersom de saknar förmåga att kunna ingå bindande avtal innan de har fyllt 18 år som huvudregel.
Personer under 18 år kan bli medlem med vårdnadshavares samtycke endast.
Till målsman: Eftersom vi använder fakturor eller bankgiro för betalning behöver vi godkännande av målsman. Målsman godkänner även att vi hanterar medlemmens personuppgifterna enligt föreningens policy.

 

 
Vill du bli medlem i Rosersbergs Jaktskytteklubb