Vi har stängt våra banor för säsongen 2023, men inskjutningsbanan är öppen för medlemmar så länge tjälen tillåter.
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Rosersbergs Jaktskytteklubb
Fotboll

Skjutbaneinstruktion RJSK Älgbana

Skjutbaneinstruktion för RJSK Älgbana

1. Banan ägs av Rosersbergs Jaktskytteklubb (RJSK).
2. Skjutbanechef och tillika säkerhetsansvarig är Carl-Henrik Svenberg, 076-893 57 62
3. Skjutning på denna Skjutbana ska alltid ledas av Skjutledare utsedd av RJSK Styrelse.
4. Berättigad att använda denna Skjutbana är:
• RJSK:s medlemmar och allmänhet under älgbanans ordinarie öppettider
• Funktionär utbildad och godkänd av Skjutbanechef och RJSK:s Styrelse.
5. Tillåtna skjuttider: Måndag - fredag: kl. 08 - 21
                                 Lördag, söndag, helgdag: kl. 09 - 18
6. Vid skytte på banan ska SäkB och RJSK säkerhetsregler följas. Skytt som skjuter på banan ska läsa och följa RJSK säkerhetsregler. Skjutledare ska ha god kännedom om den skyttegren som denne är satt att leda.
7. Tillåtna vapen och ammunition: kulvapen klass 1-4 med kaliber mindre än 20mm. Vid skytte på elektroniskt markerad älgfigur är endast helmantlad ammunition, max kaliber 9,3mm tillåten.
8. Tillåtna skjutplatser är skjutbåsen (2 st) i älgkuren. Provriktning utanför skjutbås är förbjuden.
9. Laddat och osäkrat vapen får endast riktas och avfyras mellan vänster och höger blindering och därvid minst två meter under kulfångets översta del.
10. Tillåtna mål och målplaceringar är löpande/stillastående älgfigur (av papp/kanalplast eller elektroniskt markerad) på räls samt fasta mål av papp/kanalplast placerade i målställ eller direkt i kulfånget. Avstånd från målets övre del till kulfångets övre del skall vara minst 2 m.
11. Skjutning mot fruset kulfång är förbjudet. Innan skytte påbörjas ska kulfånget kontrolleras:
-markundersökningskäpp (armeringsjärn med spetsig ände) ska med lätthet kunna tryckas minst 50 cm in i kulfånget bakom måltavlan. Ett armeringsjärn, med markering för 50cm finns förvarat framme vid kulfånget. Har test inte utförts eller om armeringsjärnet saknas, får skjutning ej ske.
12. Skjutledaren ska innan skjutning:
-kontrollera att riskområdet är fritt.
-kontrollera att samband med funktionärer som befinner sig i markörskydd är upprättat och säkerställa att de befinner sig i skydd.
-kontrollera att Semafor visar grönt.
-vid behov informera åskådare om gällande säkerhetsbestämmelser.
-säkerställa att larm till 112 kan ske och att utrustning för "första hjälpen" finns tillgängligt. Bår och sjukvårdsmateriel ska finnas i älgkuren innan skjutning får påbörjas.
13. Skjutledaren ska under skjutning
-kontrollera att riskområdet är fritt.
-säkerställa att skjutningen bedrivs enligt gällande skjutbaneinstruktion och säkerhetsbestämmelser.
-vid risk för omedelbar fara omedelbart kommendera "AVBRYT" eller "STOPP".
14. Vid skjutning i mörker ska älgbanans belysning vara tänd samt skjutgränser i sida utmärkta med fast sken. Farligt område ska kunna övervakas.
15. Passage till och från maskinhus/markörskydd då skytte pågår på Viltmålsbana 1 (VM1) är förbjudet.
Rosersbergs Jaktskytteklubb 2021-01-01.
..................................................... .....................................................
Karl-Henrik Svenberg, Skjutbanechef Åke Jansson, Säkerhetschef RJSK

 

 
Vill du bli medlem i Rosersbergs Jaktskytteklubb