Banvallarna på inskjutningsbanan samt älg och viltmål- banorna, är frusna. Därmed råder skjutförbud.
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Rosersbergs Jaktskytteklubb
Fotboll

Instruktion för inskjutningsbanan

GRUNDER

Samtliga Regler för Inskjutningsbanan ges i denna Instruktion.

Instruktionen fastställdes av Styrelsen 2011-08-18.

Skylten syftar till att tydligt varsko besökare om att det finns en Instruktion med regler för verksamheten vid Inskjutningsbanan, att lyfta fram de absolut viktigaste delarna av dessa regler, samt att hänvisa till viss punkt i Instruktionen för den fullständiga omfattningen av angiven regel.

Instruktionen omfattar alla nödvändiga detaljer. Den kan även tid efter annan skrivas om och kompletteras. Skylten däremot är mer permanent och avses inte ändras särskilt ofta.

INSTRUKTION

Instruktion för RJSK Inskjutningsbana (Instruktionen skall plastas in och anslås vid samtliga tillåtna skjutplatser på inskjutningsbanan).

 1. Inskjutningsbanan ägs av Rosersbergs Jaktskytteklubb (RJSK).
 2. Skjutbanechefen för Älgbanan är tillika chef för Inskjutningsbanan.
 3. Säkerhetsansvarig är Skjutbanechefen.
 4. Behörig att använda skjutbanan är:
  a) medlemmar i RJSK.
  b) person/sällskap som just nu använder Älgbanan och betalar banhyra för detta
  c) enskild person som under aktuell dag har anmält sig på Älgbanan och har betalt serieavgift (=lämnat klistermärke för aktuell serie)
  Skytt som använder denna skjutbana skall kunna styrka sin behörighet genom att:
  a) kunna visa upp giltigt medlemskort i RJSK. 
  b) RJSK Skjutledare på älgbanan intygar att skytten deltar i pågående betalt skjutpass på älgbanan
  c) RJSK Skjutledare på älgbanan intygar att skytten under aktuell dag har betalat serieavgift på älgbanan (=lämnat klistermärke för aktuell serie).
 5. Syftet med skjutning på Inskjutningsbanan är endast kontroll- och inskjutning av eget vapen och egen ammunition.
  För skyttar behöriga enligt 4 b) respektive 4 c) är syftet endast att skjuta in eget vapen med den ammunition som avses användas vid skjutning på älgbanan (omfattar även ammunition som RJSK tillhandahållit för skjutning i eget vapen), samt att efter skjutning på älgbanan åter skjuta in eget vapen med egen jaktammunition.
  I inget fall skall övningsskjutning förekomma på inskjutningsbanan.
  (Kontrollskjutning och inskjutning av RJSK tillhöriga vapen skall vid behov utföras av RJSK skjutledare/vapenansvarige funktionär.)
 6. Tillåtna skjuttider är: Mån – Fre kl 08 - 21
  Lör – Sön kl 09 – 18.
  Skjutning med konstgjord belysning, t.ex. bilstrålkastare är ej tillåten.
 7. Tillåtna skjutvapen är endast kulgevär av typerna repetervapen, brytvapen eller halvautomatiskt vapen.
  - Det är ej tillåtet att på denna bana skjuta med helautomatiskt vapen, oavsett om eldgivning sker skottvis.
  - Det är inte tillåtet att på denna bana skjuta med pistol eller revolver.
  - Det är inte tillåtet att på denna bana skjuta med hagelammunition eller slug.
 8. Tillåtna skjutplatser är endast följande fasta skjutplatser:
  - skjutbod (100 meter)
  - skjutbänkar på 75 meter, 50 meter respektive 25 meter.
  Skytt skall sitta vid eller stå, i direkt anslutning till fast skjutplats.
  Vid skjutning får inte samtidigt personer uppehålla sig i terrängen framför skytten, hitom kulfånget.
 9. Skjutning är inte tillåten när kulfånget är fruset.
  Att kulfånget inte är fruset skall alltid testas vintertid direkt före varje skjuttillfälle, genom att skytten/skjutledaren kontrollerar att ett armeringsjärn med lätthet kan tryckas in i skjutriktningen 50 cm i kulfånget.
  Ett armeringsjärn med 50 cm markerat, förvaras hängande på insidan av väggen i skjutboden på 100 meter. Har inte test utförts eller om armeringsjärnet saknas, får skjutning inte ske.
 10. Skjutledare skall utses när två eller flera personer samtidigt uppehåller sig på denna skjutbana. Ensam skytt har själv skjutledaransvaret.
 11. Sjukvårdsmaterial finns under ordinarie öppettider i Tallmilan. I övrigt medförs det av den enskilde (lämpligen i form av den egna bilens sjukvårdssats).
  Ambulans tillkallas genom samtal till 112 med hjälp av egen mobiltelefon.
 12. Skjutledare skall ha fungerande mobiltelefon med sig på skjutbanan.
 13. Tillåtna mål och placeringar
  Mål skall bestå av papp/papper. (Burkar eller andra föremål är ej tillåtna som mål).
  Målmateriel skall medföras (och bortföras) av den enskilde skytten.
  Mål skall fästas på befintligt tavelställ placerat omedelbart hitom kulfånget.
  Avståndet mellan kulfångets övre kant och målets övre kant skall vara minst 3 meter.
  Skjutning mot mål av metall är förbjudet.
 14. Det åligger skytt att städa upp efter sig på använda skjutplatser samt att ta bort av skytten uppsatt målmateriel från tavelställen. Avfall och tomhylsor skall läggas i befintliga kärl för sopor respektive tomhylsor eller medföras hem igen.
 15. Skytt som bryter mot hela eller delar av denna instruktion kommer att polisanmälas av RJSK Styrelse.
 
Vill du bli medlem i Rosersbergs Jaktskytteklubb