SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Rosersbergs Jaktskytteklubb
Fotboll

Vad är Skeet och hur går det till?

Nedan kommer en kort beskrivning av vad Skeet är och hur man skjuter på en Skeetbana.

Har du aldrig skjutit Skeet eller vill du veta mer så prata gärna med en skjutledare så får du hjälp.


En skeetbana har 8 stationer som är placerade i en halvcirkel. Duvorna kastas omväxlande som enkelduvor och dubbléer, dvs 2 duvor som kastas samtidigt. En av kastmaskinerna är placerad i det så kallade "tornet" vid station 1 och den andra i "lådan" vid station 7. Endast ett skott får avlossas mot varje duva och för att skottet skall räknas som träff måste minst en synlig bit avskiljas från lerduvan. En hel tävling omfattar 125 duvor för herrar och 75 duvor för damer. En serie omfattar 25 duvor.

 

 

I Sverige har vi två stycken olika ”grenar” av Skeet, Nationell och Olympisk Skeet.

Nedan kommer en beskrivning av de två olika varianterna.

 

Nationell Skeet

Detta är en enklare variant av skeet, där några av de svårare dubbléerna har ersatts med enkelduvor. I övrigt är reglerna lika som för Olympisk-skeet. En tävling omfattar normalt 100 duvor som liksom övrig skeet skjuts i serier om 25 duvor. Det är vanligt att nyttja nationell skeetträning som en språngbräda för att sedan verkligen bemästra sitt vapen. Den som "kan" sin skeetrunda har grundligt lärt sig att hantera minst 16 olika typer varierande skottvinklar. Det i sin tur ger utövaren en stabil grund för att ytterligare utveckla sitt skytte. Att träna skeet är alltså en verklig grundsten i varje allroundskytts utveckling.

 

Skjutsekvens Nationell Skeet

Station 1 Två enkelduvor med den första från tornet och den andra från lådan. En dubblé med förstaskottet mot tornduvan och andra skottet mot lådduvan.
Station 2 Två enkelduvor med den första från tornet och den andra från lådan. En dubblé med förstaskottet mot tornduvan och andra skottet mot lådduvan.
Station 3 Två enkelduvor med den första från tornet och den andra från lådan.
Station 4 Två enkelduvor med den första från tornet och den andra från lådan.
Station 5 Två enkelduvor med den första från tornet och den andra från lådan.
Station 6 Två enkelduvor med den första från tornet och den andra från lådan. En dubblé med förstaskottet mot lådduvan och andra skottet mot tornduvan.
Station 7 Två enkelduvor med den första från tornet och den andra från lådan. En dubblé med förstaskottet mot lådduvan och andra skottet mot tornduvan.
Station 8 En enkelduva från tornet. En enkelduva från lådan.

 

Provanläggning får bara ske på station 1 och 8. När skytten ropar på duvan måste vapnet hållas i färdigställning, med kolvens tå i höjd med höftbenskammen. Duvan
kastas med en fördröjning på mellan 0-3 sekunder. Första duva i serien som döms BOM skjuts om. Om skytten inte missat någon duva under serien skall den 25:e 
duvan skjutas som en enkelduva från lådan på station 8.

FÄRDIGSTÄLLNING:

Från det att skytten kallat på duvan tills den blir synlig ska skytten stå i FÄRDIGSTÄLLNING med:

  • med båda fötterna inom skjutstationens gränser
  • hålla geväret med båda händerna
  • kolven i kontakt med kroppen
  • kolvens tå på eller under ISSF:s markeringstejp och synlig för domaren

 

Skjutsekvens Olympisk skeet

Station 1 En enkelduva från tornet.En dubblé med förstaskottet mot tornduvan och andra skottet mot lådduvan.
Station 2 En enkelduva från tornet. En dubblé med förstaskottet mot tornduvan och andra skottet mot lådduvan.
Station 3 En enkelduva från tornet.En dubblé med förstaskottet mot tornduvan och andra skottet mot lådduvan.
Station 4 En enkelduva från tornet. En enkelduva från lådan. En dubblé med förstaskottet mot tornduvan och andra skottet mot lådduvan. En dubblé med förstaskottet mot lådduvan och andra skottet mot tornduvan.
Station 5 En enkelduva från lådan. En dubblé med förstaskottet mot lådduvan och andra skottet mot tornduvan.
Station 6 Två enkelduvor med den första från tornet och den andra från lådan. En dubblé med förstaskottet mot lådduvan och andra skottet mot tornduvan.
Station 7 En dubblé med förstaskottet mot lådduvan och andra skottet mot tornduvan.
Station 8 En enkelduva från tornet. En enkelduva från lådan.

 

Provanläggning får bara ske på station 1 och 8. När skytten ropar på duvan måste
vapnet hållas i färdigställning med kolvens tå i höjd med höftbenskammen. Duvan kastas med en fördröjning på mellan 0-3 
sekunder.

FÄRDIGSTÄLLNING:

Från det att skytten kallat på duvan tills den blir synlig ska skytten stå i FÄRDIGSTÄLLNING med:

  • med båda fötterna inom skjutstationens gränser
  • hålla geväret med båda händerna
  • kolven i kontakt med kroppen
  • kolvens tå på eller under ISSF:s markeringstejp och synlig för domaren

 

Säkerhet vett och etikett

Nedan kommer några rader om säkerhet vett och etikett. Säkerheten är ju ytterst viktig när vi hanterar vapen och rätt skött så bidrar den till en trevlig upplevelse på skjutbanan. Som i allt skytte finns också en del ”oskrivna regler” som behöver beaktas och dessa skall vi försöka dela med oss av nedan.

Grundregel:
Det första en skytt behöver göra är att läsa aktuell banas säkerhetsregler som finns uppsatta vid respektive bana. Det kan finnas lokala regler som skall kännas till för att säkerställa säkerheten vid användning av banan och därför är det viktigt att läsa reglerna för just ”denna” bana.

Här anges bland annat regler för ammunition, (för Rosersberg skjutbana gäller max hagelstorlek
 US No6 , endast stålhagel är tillåtet av miljöskäl.).

Vett och etikett:
Inför station nummer 1 kommer skyttarna att ställa upp på led i skjutordning. Denna ordning skall hållas hela serien och ingen skytt får ”vandra iväg”. All skjutning skall startas av Skjutledare med ordern ”Eld” eller ”Varsågod att börja skjutning”. När en skytt väntar på sin tur skall han stå bakom aktuell station, han får alltså inte vänta på sin tur nedanför aktuell station och därmed splittra gruppen. Exempel, skjutning pågår på station nummer 5, en väntande skytt får alltså inte ställa sig vid station nummer 6 och vänta på sin tur. När en station är avklarad går hela gruppen (max 5st skyttar) till nästa station och inväntar klartecken från skjutledare att påbörja skyttet på stationen.

Laddning:
För station 1-7 skall skytten (om skjutledaren inte säger annat) ladda med 2st skott i taget. Skall 2st enkel duvor skjutas får skytten alltså här ladda med 2 skott. Samma gäller naturligtvis för dubblé.

Avslutad station:
Ingen skytt får lämna skjutstationen innan geväret är öppnat och tömt. Detta skall naturligtvis kontrolleras av skjutledaren, men hjälp gärna till med detta genom att visa ditt tomma vapen för skjutledaren innan du lämnar stationen så går allting mycket smidigare och fortare.

Station nummer 8:

Station nummer 8 är lite speciell och här finns särskilda säkerhetsföreskrifter. För denna station får endast 1 (ett) skott i taget laddas. Detta för att duvorna kommer mycket snabbt och även erfarna skyttar kan oavsiktligt tappa balansen och ”vifta” mycket med pipan efter skottet avlossats.

Station nummer 8 är också den sista stationen och här är det mycket viktigt att stanna kvar vid stationen tills alla skyttar är klara. Först efter detta (och på skjutledarens kommando) får skyttarna lämna banan. Denna regel är naturligtvis för säkerhet men också för allmän trivsel.

All skjutning skall avslutas av Skjutledare (efter färdigskjuten serie) med följande tre order:
”Eld upphör, Patron ur, Visitation efter skjutning”.

Visitation efter skjutning skall alltid genomföras av Skjutledaren innan skytt tillåts avlägsna sig från sin skjutstation. Visitationen skall avslutas genom att varje vapen anordnas till säkert läge, se ” Säkerhetsregler vid Rosersbergs Jaktskytteklubb 2016”.

 

Har du frågor eller vill veta mara så prata gärna med en skjutledare.

 

Varm välkomna till Rosersbergs Skeetbana! 

 
Vill du bli medlem i Rosersbergs Jaktskytteklubb